Fraktfritt över 99 kr Svensk fabrik Lägst pris
Alltid fri frakt över 99 kr
Köpvillkor

Köpvillkor

 

Allmänna villkor

Allmänt
Dessa allmänna villkor gäller när du som konsument gör en beställning via www.topformula.com och därtill hörande sidor. Avtal ingås då mellan dig och Topformula Healthcare AB, organisations nr. 556684–2257. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om topformula framgår på Webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

Topformula är certifierat av trygg e-handel och följer deras regler och föreskrifter för distanshandel.

För att kunna beställa på Webbplatsen måste Kunden ha fyllt 18 år. Topformula accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Topformula förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

Topformula reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Topformula har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt så kommer Topformula naturligtvis att meddela Kunden om detta och invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset innan Topformula fortsätter med beställningen. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung. Topformula ansvarar inte för information på Webbplatsen som kommer från en tredje part.

Webbplatsen, samt allt innehåll på denna, ägs av Topformula. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Topformula.

Avtal och Beställning
För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Topformulas Integritetspolicy, se Integritetspolicy.

Ett avtal om köp ingås först när Topformula bekräftat Kundens beställning och Kunden mottagit orderbekräftelse från Topformula per e-post. Topformula uppmanar Kunden att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Topformulas kundtjänst. Kunden kan återkalla sin beställning fram till dess att den bekräftats av Topformula. Om beställningen återkallas så kommer Topformula att återbetala alla eventuella betalningar som Kunden eller dess betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.

Kunduppgifter
Topformula rekommenderar att Kunden bör skapa ett medlemskonto innan Kunden handlar på Webbplatsen. När Kunden registrerar sitt medlemskonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Topformulas behandling av personuppgifter finns i Topformulas Integritetspolicy, som är en del av dessa Villkor.

Priser, avgifter och betalning
Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Webbplatsen. Topformula har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden och godkänts av Topformula. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Topformula eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Topformula förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Webbplatsen.

Kampanjer och erbjudanden
Topformula kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Topformula i samband med kampanjen. Topformula förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

Leverans och transport
Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Mer information om Topformulas leverans av varor och villkor för leveransen finner du under Leveransvillkor.

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet.

Om paket ska lösas ut, ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Kunden inte hämtar ut paketet har Topformula rätt att debitera Kunden en avgift på 250 sek för nedlagt arbete och fraktavgifter. Observera att outlöst paket inte faller inom ramen för ångerrätt eller fria returer.

Ångerrätt
Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Topformula detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
-varor med bruten försegling (exempelvis kosttillskott, kosmetiska produkter)
-varor som snabbt kan försämras eller bli för gammal (exempelvis livsmedel)

Ångerrätten kan endast tillämpas på hela set, Topformula godkänner inte returer av valda delar av ett köpt set (du kan returnera hela det oöppnade setet)

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen.

Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett och meddelande till Topformula. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram. Paket som inte hämtas ut hos ombud faller inte inom ramen för ångerrätt och medger Topformula rätten att debitera kunden 250 sek i avgift för nedlagt arbete och fraktavgifter.

Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Topformula. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong.

När Kunden ångrar sitt köp betalar Topformula tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Topformula erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte.

Topformula betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Topformula tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Topformula får dock vänta med återbetalningen tills Topformula tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

Produkter
Samtliga produkter vi säljer på Topformula är godkända att användas i Sverige. Alla produkter som säljs hos Topformula är endast ett komplement till råd från din läkare och/eller terapeut och är inte tänkt att på något sätt ersätta eventuell läkarundersökning eller behov läkarvård.

Produkterna på Topformula bör ej användas som ett alternativ till en varierad kost. Den rekommenderade dagliga dosen som anges på förpackningen bör ej överskridas. Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Om du är gravid, ammande, lider av sjukdom eller behandlas med läkemedel bör du alltid kontakta läkare innan du använder produkterna på Topformula.

Garanti och reklamation
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Topformula så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

Topformula står för returfrakten för godkända reklamationer.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Topformula att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Topformula strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Topformula mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Topformula förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Topformula riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

Länkar
Topformula kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Topformulas kontroll, och webbplatser utanför Topformulas kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Topformula försöker säkerställa att Topformula enbart länkar till webbplatser som delar Topformulas personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Topformula inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

11. Force Majeure
Topformula ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Topformula inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Topformula Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Topformula rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

Ändringar av Villkoren
Topformula förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Topformula har informerat Kunden om ändringarna. Topformula rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

Ogiltighet
Om domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

Tillämplig lag och tvist
Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Topformulas kundtjänst.

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Topformulas kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer info om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar på följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol.
Vid eventuell tvist följer Topformula beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt ovan eller i sista hand av allmän domstol.

Tillagd i varukorgen