Fraktfritt över 99 kr Svensk fabrik Lägst pris
Alltid fri frakt över 99 kr
Integritetspolicy
Integritetspolicy

Integritetspolicy

På topformula värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar en hög nivå av dataskydd, vi säljer aldrig några personuppgifter och vi delar enbart personuppgifter till företag som är våra personuppgiftsbiträden. Följande integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och använder din personliga information. Den förklarar även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Det är viktigt att du läser och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Vad är en personuppgift, samt vad är behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter endast i de fall de kan kopplas till fysiska personer. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Alla åtgärder som berör en personuppgift är en behandling, oavsett om det sker automatiskt eller manuellt. Vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring samt radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Topformula Healthcare AB, org. nr 556684–2257, med adress Fridhemsvägen 3, 602 13 NORRKÖPING är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och varför?
Vilka personuppgifter vi behandlar beror på om du är kund eller också kundklubbsmedlem, se mer i den detaljerade informationen längre ner.
För vilka syften behandlas dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för olika syften, se mer i den detaljerade informationen längre ner. För dig som är besökare är det viktigt att förstå att topformula t.ex. behandlar ditt sök- och användarbeteende på vår webbplats för att rekommendera andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av samt rikta personliga erbjudanden till dig. För dig som är kundklubbsmedlem är det viktigt att förstå att vi t.ex. behandlar din köphistorik och ditt sök- och användarbeteende på vår webbplats för att rekommendera andra produkter som vi tror att du också kan vara intresserad av samt rikta personliga erbjudanden till dig.

1. Varför?
För att hantera ett köp inklusive leveransen av köpet.
Behandling
Hantering av betalning samt adresskontroll vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar genom betalleverantören.
Utskick av bekräftelseavisering.
Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen).
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Namn, Kontaktuppgifter (adress, e-post och telefonnummer).
Köpinformation (vilken/vilka varor har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress.) Användaruppgifter för Mina sidor (gäller endast medlemmar).
Enligt vilken laglig grund gör vi detta:
För att hantera ett köp.
Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. Ditt samtycke sker när du slutför köpet.
Lagringsperiod:
Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 18 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden samt returer.

2. Varför?
För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser.
Behandling
Nödvändig hantering för uppfyllande av företagets rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut (t.ex. bokföringslagen, penningtvättslagen eller reglerna om produktansvar och produktsäkerhet, vilka kan kräva framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser vid exempelvis en defekt eller hälsovådlig vara).
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Namn, Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Betalningshistorik.
Betalningsformation, uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål.
Användaruppgifter för Mina sidor (endast medlemmar).
Enligt vilken laglig grund gör vi detta:
För att kunna fullgöra företagets rättsliga förpliktelser. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. Lagringsperiod:
Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 18 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden samt returer.

3. Varför?
För att kunna hantera kundserviceärenden.
Behandling
Kommunikation och besvarande av eventuella frågor till kundservice (via telefon eller i digitala kanaler, inklusive sociala medier).
Identifiering.
Utredning av eventuella klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Namn, Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Din korrespondens.
Uppgift om köptidpunkt, köpställe, eventuellt fel/klagomål. Tekniska uppgifter om din utrustning. Hälsodata (t.ex. allergiska reaktioner och hälsotillstånd du upplyser oss om).
Användaruppgifter för Mina sidor (endast medlemmar).
Enligt vilken laglig grund gör vi detta:
För att kunna hantera kundserviceärenden. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden.
Lagringsperiod:
1 månad plus innevarande månad efter att kundserviceärendet har avslutats.

4. Varför?
För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort.
Behandling
Anpassning av tjänster för att bli mer användarvänliga (t.ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av våra kunder). Framtagande av underlag för att utveckla och förbättra vårt sortiment. Framtagande av underlag för att förbättra IT-system i syfte att generellt höja säkerheten för företaget och våra besökare/kunder. Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik) sorteras du in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) för vilket analyser sedan görs på en aggregerad nivå° med hjälp av avidentifierade eller pseudonymiserade data, utan någon koppling till dig som individ. Insikterna från analysen ligger till grund för hur vi utvecklar Mina sidor.
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik).
Tekniska data rörande enheter som används och dess inställningar (t.ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform). Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc.
Enligt vilken laglig grund gör vi detta:
För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system för kundkollektivet i stort. Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och våra kunders berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster, produkter och system.
Lagringsperiod:
Från insamlandet och för en tid om 36 månader därefter.

5. Varför?
För att skicka ut nyhetsbrev, be om recensioner och erbjudanden.
Behandling
Utskick av anpassade mail
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Namn, E-post, Köphistorik
Användaruppgifter för Mina sidor (endast medlemmar).
Enligt vilken laglig grund gör vi detta:
Intresseavvägning. Berättigat intresse
Lagringsperiod:
12 månader från ditt senaste köp eller tills avslut görs av kunden.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som medlem i lojalitetsprogrammet?

6. Varför?
För att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna skapa Mina sidor.
Behandling
Skapandet av inloggningsfunktion.
Säkerställande av din identitet och ålder.
Upprätthållandet av korrekta och uppdaterade uppgifter.
Möjligheten för dig att följa din köphistorik.
Hantering av dina kundval (t.ex. din profil och dina inställningar).
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Namn, Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).
Köphistorik.
Användarnamn och lösenord.
Inställningar avseende din profil och dina personliga val.
Adressuppgifter via betalleverantör.
Enligt vilken laglig grund gör vi detta:
För att kunna administrera ditt medlemskap och för att kunna skapa Mina sidor
Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap. Medlemskapet skapas när du trycker köp på din första order eller när du själv väljer att registrera dig under Mina sidor.
Lagringsperiod:
Till dess att medlemskapet avslutas

7. Varför?
För att kunna hantera din bonus/rabatter i kundklubb
Behandling
Registrering och beräkning av bonus/rabatt baserat på dina köp.
Kommunikation kring din bonus/rabattnivå.
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Namn
Medlemsnummer
Medlemsnivå
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Köphistorik
Enligt vilken laglig grund gör vi detta:
För att kunna hantera din bonus. Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.
Lagringsperiod:
Till dess att medlemskapet avslutas

8. Varför?
För att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden.
Behandling
Skapandet av dina personliga erbjudanden och generella medlemserbjudanden, anpassade nyheter, produktrekommendationer, inspiration, förmåner kopplade till din medlemsnivå. Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Vi tittar t.ex. på din köphistorik, kön, angivna preferenser.
Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. köphistorik, ålder, kön och angivna preferenser) gör vi en analys på individnivå som kan resultera i att du sorteras in i en kundgrupp (s.k. kundsegment) eller får en unik profil. Insikterna från analysen ligger till grund för dina personliga erbjudanden och anpassade förmåner m.m. Olika medlemmar kan därför få olika förmåner och erbjudanden.
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Namn
Medlemsnummer
Medlemsnivå
Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer)
Köphistorik
Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
Angivna kundval avseende produkter och tjänster.
Enligt vilken laglig grund gör vi detta:
För att kunna hantera dina förmåner och erbjudanden. Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.
Lagringsperiod:
Till dess att medlemskapet avslutas

9. Varför?
För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster.
Behandling
Skapandet av ett för dig persoligt anpassat innehåll, t.ex. genom relevanta produktrekommendationer, presentation av dina specifika förmåner och erbjudanden och andra liknande åtgärder som innebär en förenkling för dig.
Förenkling av din användning av våra tjänster (t.ex. genom att påminna dig om kvarglömda/ övergivna digitala varukorgar). Personlig kommunikation baserad på ditt medlemsbeteende.
Analyser av de uppgifter vi samlar in för ändamålet. Baserat på de uppgifter vi samlar in (t.ex. medlemsnivå, köp- och klickhistorik) gör vi en analys på individnivå. Insikterna från analysen ligger till grund för vår kommunikation med dig och vilka erbjudanden, förmåner och information om t.ex. rabatter som presenteras för dig på Mina sidor.
Vilka personuppgifter samlar vi in?
Namn
Bostadsort
Medlemsnivå
Köphistorik
Köp- och användargenererade data (t.ex. klick- och besökshistorik)
Angivna kundval avseende kommunikationskanaler.
Enligt vilken laglig grund gör vi detta:
För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster. Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig medlemskap.
Lagringsperiod:
Till dess att medlemskapet avslutas

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:
1) Adressuppgifter från betalleverantör för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:
1) Transporter (logistikföretag och speditörer).
2) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
3) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet eller lojalitetsprogrammets medlemsvillkor). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är:
1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.
2) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer).
När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och alla våra egna IT-system finns inom EU/EES. Vid systemmässig support och underhåll kan vi dock vara tvungna att överföra informationen till ett land utanför EU/EES, t.ex. om vi delar dina personuppgifter med ett personuppgiftsbiträde som, antingen själv eller genom en underleverantör, är etablerad eller lagrar information i ett land utanför EU/EES. Biträdet får i dessa fall endast ta del av den information som är relevant för ändamålet (t.ex. loggfiler).
Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder. Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler, bindande företagsinterna regler eller Privacy Shield. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som har vidtagits eller information om var dessa har gjorts tillgängliga är du välkommen att kontakta oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål.

Vad har du för rättigheter som registrerad?
Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).
Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.
Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
Tänk på att du som är medlem kan ändra vissa uppgifter direkt via Mina sidor.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:
Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.
Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.
Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.
Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av. Personuppgifter har samlats in om ett barn (under 13 år) som du har föräldraansvaret för och insamlandet har skett i samband med erbjudande av informationssamhällets tjänster (t.ex. sociala medier).

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.
Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

När du begärt att få dina uppgifter att bli raderade från våra system kommer vi skyndsamt att utföra det, oftast sker det inom 5 arbetsdagar men radering kommer alltid att vara genomförd inom max 10 arbetsdagar.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.
Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke. Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål): Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Invändningen omfattar även de analyser av personuppgifter (s.k. profilering) som utförs för direktmarknadsföringsändamål. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Marknadsföringsåtgärder där du som kund aktivt valt att använda en av våra tjänster eller annars sökt upp oss för att få veta mer om våra tjänster räknas inte som direktmarknadsföring (t.ex. produktrekommendationer eller andra funktioner och erbjudanden på Mina sidor).
Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.
Tänk på att du alltid har möjlighet att påverka vilka kanaler vi ska använda för utskick och personliga erbjudanden. T.ex. kan du välja att endast få erbjudanden från oss via e-post, men inte sms. I så fall ska du inte invända mot personuppgiftsbehandlingen som sådan utan istället begränsa våra kommunikationskanaler (genom att ändra inställningarna på Mina sidor eller kontakta kundservice).

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Hur hanterar vi personnummer?
Vi kommer bara att behandla ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns något annat beaktansvärt skäl. Vi minimerar alltid användandet av ditt personnummer i så stor utsträckning som möjligt genom att, i de fall det är tillräckligt, istället använda ditt födelsenummer.

Vad är cookies och hur använder vi det?
Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet.
Vi använder följande cookies:
1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
3) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).
4) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.
Kan du själv styra användningen av cookies?
Ja! Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad innebär det att Datainspektionen är tillsynsmyndighet?
Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?
Eftersom vi tar dataskydd på stort allvar har vi särskilda medarbetare på kundservice som hanterar just dessa ärenden, och du kan alltid nå dem på dataskydd@topformula.se.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.

Tillagd i varukorgen